IOT delivery for fishfarm

NEI arbetar med att utveckla tillämpningar för att mäta och visualisera data. Mycket av arbetet hittills har varit inom fiskodling och vi har tagit fram hård och mjukvara för att mäta syrehalt,  temperatur och PH värde  i vattnet.  Alla boxar vi utvecklat är utbyggbara och anpassningsbara till fler sensorer eller utföranden. 

  • Multi sensor

  • WIFI

  • Flexible

  • Alarm functions